Remissyttranden

Här hittar du ett samlat urval av ISRs äldre remissyttranden. Nyare remissyttranden tillkommer. (Som du ser byggs hemsidans form och innehåll om under november-december 2022.)

Remissvar på Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Remissvar på Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Idéburna skolors riksförbund publicerar idag förbundets remissvar på utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22). Förbundet ställer sig i remissvaret bakom de satsningar som utredarna föreslår. Det handlar bland annat om förslaget om en statlig utbildning för huvudmän och...