Denna gång i Göteborg, där den rödgröna majoriteten i mars tog beslut att ge de kommunala skolorna 100 miljoner extra, men inte ge motsvarande kompensation till friskolorna.

Beslutet har kritiserats av Grundskoleförvaltningen i Göteborg.

”Det är främst skolkoncernerna och den fria etableringen som är bekymret” säger skolkommunalrådet Viktoria Tryggvadottir Rolka i en intervju i Vi Lärare den 3 april. Detta är ännu en gång inte rätt väg att gå, om politikerna vill komma åt skolkoncernerna. Beslutet drabbar ju även de icke vinstutdelande skolorna. Åter ett exempel varför politiker och myndigheter måste inse, att det inte går att klumpa ihop vinstutdelande koncernskolor och icke vinstutdelande ideburna skolor.

Då beslutet strider mot lagen om ”bidrag på lika villkor”, har medlemmarna (varav flera är medlemmar i ISR) i föreningen ”Friskolor på Lika Villkor” i Göteborg gått samman och lämnat in en gemensam överklagan till Förvaltningsrätten den 12 april.  Överklagan är en laglighetsprövning, så det räcker att en överklagan lämnas in av en medborgare i Göteborgs stad. Beslutet som tas i Förvaltningsrätten kommer att gälla för alla elever som är skrivna i Göteborg.

Idéburna skolors riksförbund kommer att följa den rättsliga processen och utgår ifrån att kommunen måste ändra sitt beslut när det nu ska prövas. Vi vill gärna hålla kontakt med våra medlemsskolor för att se att alla får rättelse och att man får dessa pengar retroaktivt.