Skolverket har tagit framtid förslag till ett nytt ämne för gymnasieskola och Komvux – Artificiell intelligens som är tänkt att tillämpas redan från 1 juli 2024. Remissen finns här på Skolverkets hemsida med förslag på ämnesplan Artificiell intelligens, programstrukturer för naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet samt behörighetsföreskrifter för vad som skulle krävas för att en lärares kompetens ska vara relevant.

I sitt yttrande avstyrker ISR Skolverkets förslag och föreslår i stället bland annat att artificiell intelligens, precis som digitalisering, ska behandlas som ett verktyg för problemlösning generellt och att Skolverket därför ger fortsatta förslag och riktlinjer för en bredare användning i gymnasieskolan. Vidare att Skolverket ska stödja med material för diskussion om artificiell intelligens i samhället för alla gymnasieelever, och inte bara på de två i förslaget avsedda programmen, då den nya tekniken kan medföra stora förändringar på arbetsmarknaden och i hela samhället.