ISR om DNP

Det pågår intensivt utvecklingsarbete för att införa digitala nationella prov. Och i den sista tidens debatt om betygsinflation har DNP seglat upp som huvudåtgärd från vissa debattörer. För några år sedan föreslog regeringen att de nationella proven och de nationella...

ISR om tilläggsbelopp

Systemet med tilläggsbelopp till barn och unga i fristående skolor har länge varit fragmentiserat. Skolverket har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till förtydligande förändringar av föreskrifter på förordningsnivå och såsom SKOLfs. Syftet med...

ISR om förstärkt fritis – SOU 2022:61

Utredningens förslag ska enligt direktivet vara att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid. Bland annat föreslår utredningen att en utökad rätt till fritidshem ska utformas som ett avgiftsfritt...

ISR om Nationell digitaliseringsstrategi

I juni 2022 fick Statens skolverk i uppdrag att föreslå en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027. När förslaget kom valde Regeringen att skicka det på remiss. Strategin är mycket övergripande med två allmänt hållna mål som digitalisering ska...