ISR möter partigrupperna i Utbildningsutskottet

ISR möter partigrupperna i Utbildningsutskottet

Betygsinflationen, offentlighetsprincip versus insynprincip, nationell skolpengsnorm eller annan form av resursfördelning, kommuners veto contra samverkan med idéburna skolor, avprofessionalisering och dokumenthysteri, skolans bildningsuppdrag och tillitsstyrning är...

Positionsförflyttningar från Svenskt Näringsliv

I rapporten ”Så utvecklar vi friskolesystemet” föreslår Svenskt Näringsliv en rad förändringar för friskolesystemet. Bland annat översyn av ersättningssystem (skolpeng) och ”rättvisare” och mer transparent skolval och antagningssystem. – Rapporten är ett uttryck...

ISR möter partigrupperna i Utbildningsutskottet

ISR har nu påbörjat en påverkanstour genom Riksdagens utbildningsutskott. Syftet är att fördjupa ledamöternas kunskap och förståelse för Sveriges alla olika idéburna skolor. Och dessutom argumentera för att förbättra villkoren för att både starta och driva idéburen...