Två nya medlemmar Misterhultskola och Böskolan

ISR fortsätter växa- Två kooperativ ansluter sig för att försvara friskolereformens ursprungliga syften. Återigen exempel på hur lokalt engagemang försvarar bygdens skola när kommunen lägger ned. Misterhults skola ligger mellan tätorterna Oskarshamn och Västervik i...

Några pågående utredningar  

Två statliga utredningar ska ta ställning till hur elevhälsan kan förbättras samt till en varaktig stärkt trygghet och studiero i skolan. Utredningen om En förbättrad elevhälsa ska bland annat analysera och ta ställning till vad elevhälsans uppdrag och syfte ska vara...

Åryd och Ahlafors – 2 nya medlemmar

Åryds friskola är en liten fristående  F-6 grundskola och fritidshem i Blekinge som arbetar åldersintegrerat i små klasser med utomhuspedagogik vid hav och i skog. Under läsåret 23-24 finns drygt 40 elever varav 28 st är inskrivna på fritis. Skolan kom till 2007...