Pågående – yttranden och referensgrupper

ISR är sedan länge erkänt av politik och myndigheter som branschorganisation för den idéburna skolsektorn. Det betyder också att ISR besvarar skriver många remissyttranden och deltar i utredningarnas referensgrupper. I samtliga framför vi perspektiv från...

Skolledarnätverk inom ISR

Share, care and enlight each other Rektorer och skolledare på idéburna skolor är ofta ganska ensamma i det dagliga arbetet. Många gånger är rektor och skolchef samma person, och styrelsen kanske består av engagerade föräldrar eller personal som annars jobbar heltid i...
ISRs styrelse höstsamling

ISRs styrelse höstsamling

Traditionsenligt samlades förbundets styrelse i två dagar för att få fart, ge riktning och prioritera inför kommande läsår. Många ämnen behandlades: till exempel delaktighet i remissyttranden och referensgrupper, ökade medlemskontakter, debatt och positioner i...