Ämnesbetyg – remissomgång 2

För knappt ett år sedan beslutade Riksdagen, på dåvarande regerings förslag, att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan. Reformen har välkomnats av de flesta och syftar till att ge bättre förutsättningar till fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla...

Medel för Skapande skola från Kulturrådet

Kulturrådet har bett ISR sprida information om de bidrag som fristående grundskolor kan söka. Länk. Syftet med medlen är att bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt. Man kan söka bidrag för för konst- och kulturprojekt inom scenkonst, musik,...

ISR med Skolverket om kriser

Först pandemin, sedan krig i Europa, beredskap och elförsörjning och därefter skenande inflation. Sedan pandemin bröt ut samlar Skolverket huvudmannaorganisationerna Sveriges kommuner och regioner, Idéburna Skolors Riksförbund och Friskolornas riksförbund för att...