Mikaeliskolan i Nyköping

Ny medlem i ISR är Stiftelsen Mikaeliskolan i Nyköping – en Waldorfskola som startades redan 1986. Skolan drivs av en stiftelse med lärare och föräldrar i styrelsen. Här finns förskoleklass, fritids samt grundskola årskurs 1-9. Skolan är växande och bygger i faser nya...

Ny medlem – Solvikskolan

ISRs senaste medlem är Stödföreningen för Solviksskolan. Nu har förbundet 64 huvudmän med sammanlagt 86 skolenheter. Stödföreningen är en ideell förening som driver Solvikskolan som ligger strax söder om Järna i Sörmland. Skolan grundades i början på 80-talet och är...

Ny medlem – Skövde Montessori

I April anslöts sig ytterligare en huvudman till förbundet. Denna gång Skövde Montessoriförening, Ekonomisk förening – ett föräldrakooperativ som driver förskole-, skol- och fritidsverksamhet med montessori-pedagogisk inriktning i Skövde. Föreningen är politiskt och...

Pågående referensgrupper och remissyttranden

Utbildningsväsendets stora reform- och regleringsmaskin rullar vidare på olika nivåer. Under våren processas t ex nya förslag till SKOLfs för tilläggsbelopp, systematiskt kvalitetsarbete och DNP. ISR är erkänt som remissinstans. I remissyttranden och referensgrupper...

Två nya medlemmar i ISR

I mars anslöts sig två nya huvudmän till förbundet: Järvaskolan AB är bland de första aktiebolagen som kvalar in i förbundet som idéburen aktiebolagsskola med en annan idéburen  organisation – Stiftelsen Roya Foundation – som ägare av 100 % av aktierna och där bolaget...

Medlemsbrev med nyheter efter årsmöte

Läs här kortare referat av ISRs årsmöte den 24e mars Till styrelsen, skolchef och/eller rektor Idéburna skolors riksförbund (ISR) är tacksamma för ert medlemskap i förbundet. Tillsammans är vi rösten för idéburna skolors intressen. Vi är nu 62 st huvudmän med...