Om oss

Idéburna Skolors Riksförbund är branschorganisationen för Sveriges idéburna friskolor. Vårt främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

Förbundet arbetar med nationell opinionsbildning och är de idéburna friskolornas röst vid statliga utredningar och i samtal med politiska företrädare. Vi är en etablerad remissinstans och rådfrågar våra medlemmar för att kunna representera den mångfald som finns bland de idéburna friskolorna. Samtidigt bygger vi en utvecklingsstruktur mellan myndigheter, de politiska företrädarna och de idéburna friskolorna. Vi är ett forum för dialog, utbyte och utveckling.

Idéburna skolors riksförbund är ett ungt och växande förbund som hela tiden utökar vår verksamhetsområden. Vi tar väl hand om våra medlemsorganisationer. Därför erbjuder vi kostnadsfri juridisk rådgivning och bjuder in till utbildningar och föreläsningar.

Läs mer om våra ställningstaganden och tankar om framtiden här »
Kriterier för medlemskap finns på länk här »

Förbundets styrelse i augusti 2022 under Kick-off.
Från vänster: Ingrid Carlgren, Peter Strömblad, Terese Lundberg, Maria Nordheden-Gard, Håkan Wiclander, Wenche Rönning, Britta Drakenberg, Tomas Abrahamsson, Birgitta Ljung, Thomas Lerner, Staffan Olsson och Marie Rydberg.