Nyheter

Communityskolan övertar skola i Göteborgsförort

Communityskolan övertar skola i Göteborgsförort

Communityskolan i Tynnered övertar en skola i förorten Gårdsten. Den blir andra och ny communityskola. Övertagandet sker från och med denna vårtermin, 2023. Skolan som övertas är Römosseskolan, en fristående skola där den tidigare ägaren fått kritik från Skolinspektionen....

Sekretess och tystnadsplikt i fristående skola

Sekretess och tystnadsplikt i fristående skola

Kvällsföreläsning i Göteborg med Staffan Olsson den 25 april, om sekretessfrågor och tillhörande etik i fristående skola.(Möjligt att anmäla intresse längre ned i artikeln.) Sekretess och anmälningsplikt handlar om vad man som verksam i skolan får säga eller lämna ut till...

Sekretess och tystnadsplikt i fristående skola

Föreläsningar: Tystnad och anmälningsplikt i fristående skolor

Staffan Olsson är en mycket efterfrågad föreläsare, och under vårterminen 2023 kommer ISR anordna tre öppna föreläsningar om sekretess, tystnads- och anmälningsplikt.  Vilka är de vanligaste publikfrågorna när Staffan föreläser?– Frågor som brukar komma upp handlar om: Vad...

Lotta Edholm motsägelsefull om idéburnas villkor

Lotta Edholm motsägelsefull om idéburnas villkor

Dagens Nyheter granskade nyligen de allt tuffare förutsättningarna för idéburna skolor. Reportaget publicerades samtidigt som regeringen beslutade att fördubbla avgiften för att ansöka om tillstånd att starta skola. (Länk till regeringens beslut här.) I Dagens...

Tystnadskulturen i skolan – öppnast hos idéburna

Nyligen publicerade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund en större undersökning av tystnadskulturen i den svenska skolan. I undersökningens sammanfattning konstateras att ”Problemen med tystnaden är som störst inom de vinstdrivande verksamheterna och minst på de...

ISR avvisar avgifter för nytt register

ISR avvisar avgifter för nytt register

Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) avvisar myndighetsförslag om avgifter vid registrering av idéburna organisationer. Förslagen är rent kontraproduktiva. Bakgrund: I somras fattade riksdagen beslut om en definition av och ett frivilligt register för idéburna aktörer som verkar...

Saknad – en film om elevers frånvaro i skolan

Saknad – en film om elevers frånvaro i skolan

I den fina filmen SAKNAD möter du elever, föräldrar, lärare och elevhälsopersonal. De berättar om sina erfarenheter kring att främja närvaron i skolan.  De medverkande har anknytning till flera idéburna skolor.  Dels från Grillska gymnasiet, som har visionen ”En...

Communityskolan – en av Sveriges nyaste skolor 

Communityskolan – en av Sveriges nyaste skolor 

– och nyast medlem i Idéburna Skolors Riksförbund.I Göteborgsområdet startades förra året en helt ny idéburen friskola: Communityskolan.  Den nya högstadieskolan i Tynnered är nyblivna medlemmar i ISR, Idéburna Skolors Riksförbund. Vad utmärker den nya skolan, som dessutom...

DN-reportage om svårare regler för idéburna friskolor

DN-reportage om idéburna skolor illustrerar de allt svårare villkor med nuvarande regelsystem och kostnader att starta och driva idéburen skola. Statistik från Skolverket visar att avgifterna och det hårda regelverket slår ut små aktörer. Det finns idag 400-500 ideellt drivna...

Regeringen gör det ännu svårare för idéburna skolor!!

Regeringen har beslutat att höja avgiften för den som vill starta en friskola.  Denna höjning försvårar ytterligare för idéburna icke vinstutdelande alternativ.  För föräldrar, lärare, föreningar och andra mindre skolaktörer innebär den av regeringen beslutade höjda...