Mindre skärmtid, mer lästid och bättre tillgång till bemannade bibliotek i skolan. Många av de nya förslagen från regeringen är bra. De tar lärandeprocesser på allvar och stärker professionens utrymme att avgöra när digitala verktyg kan användas respektive inte användas. Men….

….. samtidigt rullar Skolverket på med sitt uppdrag att införa Digitala Nationella prov. I dagarna skickades föreskrifter inför läsåret 2024-25 ut på remiss. Plan för kommande läsår är att knappt hälften av de Nationella proven i grund- och gymnasieskola genomföras digitalt.

ISR varnade i remissyttrande i våras för att skolans bildningsuppdrag kan försämras vid alltför omfattande och snabb digitalisering av Nationella prov. Kunskapsutvärdering som sker genom prov tenderar att styra undervisning och elevmönster (teaching for/ learning for the test). Prov som konstrueras för automaträttning leder sannolikt till utarmning av det lärinnehåll som ska ligga till grund för kunskapsbedömning och betygssättning. Och nu svänger alltså regeringen kring digitala lärverktyg, men håller fast vid snabbt genomförande av digital kunskapsuppföljning. Den senare reformen kommer dessutom vara svår rent praktiskt/tekniskt att genomföra för landets alla små skolor.