Rådgivning

Som medlem i Idéburna skolors riksförbund har du rätt att anlita oss om du behöver rådgivning i olika skolfrågor. För arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till er arbetsgivarorganisation. Om ni inte är medlemmar i en sådan så kan hjälpa er att komma i kontakt med KFO eller Arbetsgivaralliansen som företräder idéburna aktörer. Definiera er fråga här nedanför så kontaktar vi er så fort vi bara kan.

3 + 4 =