Varmt välkommen att bli medlem i Idéburna Skolors Riksförbund.

Vi behöver vara många, för att göra skillnad för våra medlemmar och synas på rätt sätt i samhället.

Driver du en idéburen skola?

Fyra skäl att bli medlem

Idéburna Skolors Riksförbund gör ett viktigt politiskt och opinionsbildande arbete för de idéburna friskolorna i Sverige. Tillsammans lyfter vi de idéburna perspektiven och skapar bättre förutsättningar för idéburna friskolor oavsett skolform. Här har ni stor möjlighet att påverka genom att delta i våra interna remisser.

Som medlem får ni del av vårt medlemsstöd. Medlemsstödet innebär fri juridisk rådgivning, utvalda rabatter och andra former av stöd utifrån medlemmarnas behov.

Som medlem blir ni en del av en växande idéburen gemenskap som stärker varandra och bidrar till utvecklingen av den svenska skolan. Vi verkar för kunskapsutbyte och nätverkande inom branschen.

Förbundet har en låg medlemsavgift.

Vilka kan vara medlemmar?

Medlemskap kan sökas av fristående huvudman som godkänts för att bedriva utbildning i Sverige.

Godkännandet gäller förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem, folkhögskola eller högskola.

Huvudmannen skall bedriva verksamheten som en icke-vinstutdelande organisation.

Kriterier för medlemskap finns sammanfattat på länk här.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 0,04% av huvudmannens årsomsättning. Exempel – om årsomsättningen är 30 MSEK, så blir avgiften 12 000 kr/år.

 

Rabatter

  • Första medlemsåret rabatteras medlemsavgiften med 50%.
  • Medlemsinträde i november-december är helt kostnadsfritt.
    Medlemsavgiften sänks till 0,015% av omsättningen över 100 MSEK.

Icke-vinstutdelande huvudman

Huvudmannen, oavsett juridisk organisationsform, anses ha förpliktigat sig till allmännyttiga ändamål genom att på något sätt uttalat att eventuella ekonomiska överskott återförs verksamheten. Förpliktigandet att återföra ekonomiska medel till verksamheten skall som huvudregel synas i organisationens stadgar, bolagsordning eller associationsform. Andra handlingar som anses kunna styrka är årsredovisning, årsmötesprotokoll, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och ackrediterad revisors vitsordande avseende huvudmannens ambitioner att ej utdela utan återinvestera ekonomiska överskott i verksamheten.

Övrigt

  • Huvudman skall på uppmaning visa förbundet att man uppfyller medlemskriterierna.
  • Medlem ska på uppmaning informera förbundet om sin årsomsättning.
    Vi tillämpar ingen uppsägningstid.
  • Idéburna Skolors Riksförbund har valt att ha halva medlemsavgiften jämfört med Friskolornas riksförbund.