Styrelse

Håkan Wiclander

Håkan Wiclander

Ordförande

Ordförande i Idéburna Skolors Riksförbund sedan 2014 och är också en av förbundets två grundare. Håkan arbetar deltid som förbundskoordinator på kansliet sedan oktober 2022.

Tel 070–210 17 42
hakan@wiclander.se

 

Peter Strömblad

Peter Strömblad

Ledamot

Peter är VD och rektor för Svalövs Montessori sedan 2009. Peter är Civilingenjör från LTH med gedigen erfarenhet som konsult inom företagsledning och data.  

Tel 070–555 67 71
rektor@svalovsmontessori.se

 

Terese Lundberg

Terese Lundberg

Ledamot

Terese är gymnasielärare i svenska och historia, mångårig skolledare och numera chef för pedagogik inom  Stadsmissionens skolstiftelse. Engagerad i gymnasieskolans utmaningar, yrkesutbildning, ämnesbetyg, regional samordning med mera.

Tel 08–684 235 82
terese.lundberg@
stadsmissionensskolstiftelse.se

 

Birgitta Ljung

Birgitta Ljung

Kassör

Birgitta är författare till många av förbundets remissvar och agerar även rådgivare i skolfrågor, i synnerhet frågor av ekonomisk och organisatorisk art. Birgitta är kommunpolitiker och har tidigare varit rektor för Södertörns friskola.

Tel 073 – 687 68 05
birlju@gmail.com

Ingrid Carlgren

Ingrid Carlgren

Ledamot

Ingrid bevakar frågor med anknytning till läroplaner, lärarutbildning och forskning i samband med olika utredningar och remisser. Hon är prof.em. vid Stockholms universitet och f.d. rektor på Lärarhögskolan i Stockholm. Ingrid är även styrelseledamot i IFOUS.

Tel 070–462 14 08
ingrid.carlgren@hsd.su.se

Britta Drakenberg

Britta Drakenberg

Britta är avled 7 maj 2024.

Britta var Vice ordförande i förbundets styrelse och jobbade till vardags som ordförande i Waldorflärarhögskolan. Britta var mycket driven i frågor gällande alternativa pedagogikers villkor i det svenska skolsystemet. 

Maria Nordheden Gard

Maria Nordheden Gard

Vice ordförande

Maria är rektor på Freinetskolan Kastanjen i Botkyrka, en F-9-skola med förskola där ansvar, kommunikation och demokrati är viktiga, vilket speglas i Marias engagemang vid möten med myndigheter om skolans ansvar för sina unga.

Tel 073–655 37 35
maria.nordheden-gard@
kastanjen.nu

Emil Mattsson

Emil Mattsson

Ledamot

Emil är direktor för Räddningsmissionen och VD för RM Bildning, föreningens skolbolag. Organisationen bedriver Communityskolor i Tynnered och Gårdsten. Bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap, religion och musik samt rektor på gymnasieskola. Engagerad i frågor som rör idéburen välfärd och hur civilsamhället kan ta en mer aktiv roll i samhällsutmaningarna.

Tel 0739-01 41 86
emil.mattsson@raddningsmissionen.se

 

Marie Rydberg

Marie Rydberg

Ledamot

Marie är en av pionjärerna i ISR och var med att starta Montessoriskolan Casa i Göteborg. Numera är Marie även engagerad i ett Montessorinätverk i Västsverige.

Tel 070–510 63 86
marierydberg2@gmail.com

Wenche Rönning

Wenche Rönning

Ledamot

Wenche är skolchef vid Kristofferskolan i Bromma och Rudolf Steinerskolan i Norrköping. Kristofferskolan har ca 800 elever årskurs F-9 och gymnasium med tre högskole-förberedande program.

wenche.ronning@ideburenskola.se  

 

Staffan Olsson

Staffan Olsson

Ledamot

Staffan är tidigare lärare, som blivit expert på offentlighetsprincip och tystnadsplikt för skolor. Han är författare i ämnet och en populär föreläsare som svarar initierat och medkännande på aktuella frågor om bland annat sekretess i skolan.

Tel 070–277 07 37
staffanolsson45@gmail.com

Thomas Lerner

Thomas Lerner

Ledamot

Thomas är journalist och förälder, med yrkesmässig och personlig erfarenhet av skola och Waldorf-pedagogik, och stort engagemang för rättvisa och demokrati.

Tel 070–620 12 83
tho.lerner@gmail.com