Debattartiklar

Idéburna skolors riksförbund (ISR) om skolpengen/grundbeloppet

Detta nyhetsinlägg innehåller två viktiga punkter: ISRs kommentar till regeringens förslag om en förändring av skolpengens utformning. Debattartikel från ISR i Altinget. SKOLPENGEN Regeringen har presenterat ett förslag där ersättningen, det vill säga skolpengen, blir olika hög...

Den svenska undervisningsfabriken – debatt

Regeringsförslaget om en tioårig grundskola innebär att förskoleklass/årskurs 1 ska anpassas mer till grundskolans kursplaner. Detta trots att utredningen om tioårig grundskola sammanfattar sin egen forskningsöversikt med att konstatera motsatsen: ”Det saknas evidens för att...

Debatt från ISR: Varje ny föreskrift tar bort ett omdöme

Vi kommer aldrig att få en positiv skolutveckling om inte det lokala skolförnuftet släpps fritt så att omdömet får en plats och möjlighet att utvecklas, skriver styrelsen för Idéburna skolors riksförbund i en debattartikel i Altinget. Skolutveckling kan inte reduceras till...

Mer byråkrati är fel väg för skolan – SvD-debatt

På Lucia-dagen skrev Idéburna skolors riksförbund en debattartikel i SvD med anledning av Likvärdighetsutredningen: Den svenska utbildningsmarknaden är den mest avreglerade i världen, men ökad statlig byråkrati är inte lösningen på problemen. Idéburna skolors riksförbund säger...

Ingen vinstjakt – mer pedagogisk frihet

Ingen vinstjakt – mer pedagogisk frihet

På Aftonbladet-debatt har de två ungdomsförbunden MUF och SSU påpekat problem med friskolor, och de kräver mer regleringar. I en replik från ISR påpekas att det stämmer att det finns problem med vinstdrivna skolkoncerner, men att debattörerna har fel som talar om friskolor som...

Debatt: Friskolereform 2.0 behövs

Debatt: Friskolereform 2.0 behövs

En ny studie av utvecklingen inom skolsektorn visar att de ”enskilda” skolor som växer framför allt ägs av koncerner med lägre lärartäthet och lägre behörighet än andra skolor, skriver Håkan Wiclander i Lärarnas tidning och efterlyser friskolereform 2.0 De tidigare...

”Friskolornas mångfald på väg att strypas”

”Friskolornas mångfald på väg att strypas”

På SvD debatt skriver Håkan Wiclander och Lars Brandström, Idéburna skolors riksförbund, att ”Vi är oroade för regeringens och Liberalernas lättvindiga hållning till sanningen om och tendentiösa tolkning av de konfessionella skolorna.” Här återger vi debattartikeln i sin...