Debattartiklar

Debatt från ISR: Varje ny föreskrift tar bort ett omdöme

Vi kommer aldrig att få en positiv skolutveckling om inte det lokala skolförnuftet släpps fritt så att omdömet får en plats och möjlighet att utvecklas, skriver styrelsen för Idéburna skolors riksförbund i en debattartikel i Altinget. Skolutveckling kan inte reduceras till...

Mer byråkrati är fel väg för skolan – SvD-debatt

På Lucia-dagen skrev Idéburna skolors riksförbund en debattartikel i SvD med anledning av Likvärdighetsutredningen: Den svenska utbildningsmarknaden är den mest avreglerade i världen, men ökad statlig byråkrati är inte lösningen på problemen. Idéburna skolors riksförbund säger...

Ingen vinstjakt – mer pedagogisk frihet

Ingen vinstjakt – mer pedagogisk frihet

På Aftonbladet-debatt har de två ungdomsförbunden MUF och SSU påpekat problem med friskolor, och de kräver mer regleringar. I en replik från ISR påpekas att det stämmer att det finns problem med vinstdrivna skolkoncerner, men att debattörerna har fel som talar om friskolor som...

Debatt: Friskolereform 2.0 behövs

Debatt: Friskolereform 2.0 behövs

En ny studie av utvecklingen inom skolsektorn visar att de ”enskilda” skolor som växer framför allt ägs av koncerner med lägre lärartäthet och lägre behörighet än andra skolor, skriver Håkan Wiclander i Lärarnas tidning och efterlyser friskolereform 2.0 De tidigare...

”Friskolornas mångfald på väg att strypas”

”Friskolornas mångfald på väg att strypas”

På SvD debatt skriver Håkan Wiclander och Lars Brandström, Idéburna skolors riksförbund, att ”Vi är oroade för regeringens och Liberalernas lättvindiga hållning till sanningen om och tendentiösa tolkning av de konfessionella skolorna.” Här återger vi debattartikeln i sin...

Ingen vinstjakt – mer pedagogisk frihet

Debatt: Tillväxten av koncernägda friskolor kan minska mångfalden

Vi måste ställa frågan om friskolereformen misslyckats och om det krävs en ny reform, skriver Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund på Altinget debatt. Och fortsätter: Tillväxten av koncernägda friskolor kan snöpa elevers och lärares valfrihet samt minska...

Pedagogik: Debatt om bättre läromedel

Pedagogik: Debatt om bättre läromedel

I tidningen Skolvärlden skriver Ruhi Tyson om behovet av pluralism i läromedel och särskilt i den del av läromedlen som riktar sig till lärare. ”I skoldebatten ser man emellanåt att paralleller dras mellan läraryrket och hantverksyrken eftersom skicklighet i didaktik och...

Konsten att bilda sig en ståndpunkt

Konsten att bilda sig en ståndpunkt

Är det bra att såga ner ett träd? I så fall, varför? Omdömesgilla och empatiska barn som kan argumentera är målet för Förskolan Filosfiska. Vägen till barnens bildning går genom dramalek och filosofiska samtal. Läs hela artikeln här.