Debattartiklar

Debatt – 10 förslag inför direktiv till friskoleutredning

Debatt – 10 förslag inför direktiv till friskoleutredning

Artikeln publicerades i Altinget den 22 juni 2023 Skoldebatten är alltmer intensiv: betygsinflation eller till och med fuskbetyg; allvarliga brister hos stora koncerner som ändå tillåts fortsätta; krav på att offentlighetsprincipen även ska gälla friskolor. Kritiken  är massiv...

Vårda friskolereformen – ISR i Expressen

Vårda friskolereformen – ISR i Expressen

”Idéburna friskolor drivs av engagerade föräldrar, lärare, stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar. Ofta utifrån en pedagogisk vision eller med stark lokal förankring som byskola. Alltid med samhällsnytta som drivkraft. Det finns idéburna skolor som i samarbete med sin...

Den svenska undervisningsfabriken – debatt

Regeringsförslaget om en tioårig grundskola innebär att förskoleklass/årskurs 1 ska anpassas mer till grundskolans kursplaner. Detta trots att utredningen om tioårig grundskola sammanfattar sin egen forskningsöversikt med att konstatera motsatsen: ”Det saknas evidens för att...

Debatt från ISR: Varje ny föreskrift tar bort ett omdöme

Vi kommer aldrig att få en positiv skolutveckling om inte det lokala skolförnuftet släpps fritt så att omdömet får en plats och möjlighet att utvecklas, skriver styrelsen för Idéburna skolors riksförbund i en debattartikel i Altinget. Skolutveckling kan inte reduceras till...

Mer byråkrati är fel väg för skolan – SvD-debatt

På Lucia-dagen skrev Idéburna skolors riksförbund en debattartikel i SvD med anledning av Likvärdighetsutredningen: Den svenska utbildningsmarknaden är den mest avreglerade i världen, men ökad statlig byråkrati är inte lösningen på problemen. Idéburna skolors riksförbund säger...

Ingen vinstjakt – mer pedagogisk frihet

Ingen vinstjakt – mer pedagogisk frihet

På Aftonbladet-debatt har de två ungdomsförbunden MUF och SSU påpekat problem med friskolor, och de kräver mer regleringar. I en replik från ISR påpekas att det stämmer att det finns problem med vinstdrivna skolkoncerner, men att debattörerna har fel som talar om friskolor som...

Debatt: Friskolereform 2.0 behövs

Debatt: Friskolereform 2.0 behövs

En ny studie av utvecklingen inom skolsektorn visar att de ”enskilda” skolor som växer framför allt ägs av koncerner med lägre lärartäthet och lägre behörighet än andra skolor, skriver Håkan Wiclander i Lärarnas tidning och efterlyser friskolereform 2.0 De tidigare...