Håkan Wiclander, ordförande i ISR, skissar i debattartikel i Dagens ETC på tio förslag  för att underlätta för idéburna och små skolor. Förslagens utgångspunkt är att särskilja mellan vinstutdelande och idéburna skolhuvudmän gällande styrning, uppföljning och finansiering.

Mångfalden och därmed den verkliga valfriheten minskar år efter år. Små och idéburna skolor trängs undan när stora skolkoncerner expanderar. Samtidigt ökar detaljstyrningen av skolor. Lärare och rektorer drunknar i rapporter, redovisningar och planer. Friskolereformens ursprungliga syften förfelas och håller på att förfalla. I artikeln föreslås bland annat att förändra skollagen så att idéburna skolor kan få egna förmånligare villkor än vinst­utdelande skolor och att reglera så kommuner stimuleras till att samverka med idéburna aktörer.