”Idéburna friskolor drivs av engagerade föräldrar, lärare, stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar. Ofta utifrån en pedagogisk vision eller med stark lokal förankring som byskola. Alltid med samhällsnytta som drivkraft. Det finns idéburna skolor som i samarbete med sin kommun fungerar som en slags ”integrationsmotor” i resurssvaga områden. Precis det som Moderat skolungdom efterlyser.  Vi är eniga med Moderat skolungdom om att reformen måste vårdas, men är inte ense om vägen. Vi tycker att reformens fokus på mångfald, valfrihet och innovation var utmärkt. Men vår utgångspunkt är samarbete och inte konkurrens.” Läs hela ISRs debattartikel här!

Alla skolintresserade väntar nu på Lotta Edholms tilläggsdirektiv till utredningen En skola utan vinstintresse, som Anna Ekström tillsatte strax innan valet förra året. Och allt fler ungdomspolitiker från höger till vänster, med egen erfarenhet av den så kallade marknadsskolan, höjer rösten för ett förändrat friskolesystem. På Valborgsmässoafton argumenterade Moderat skolungdom i Expressen. ISR replikerade direkt i Expressen med bland annat de argument som Ann-Marie Pålsson presenterade i ”Marknadsskolan – en rapport till Lärarnas Riksförbund”.