Samarbetspartners

Idéburna skolors riksförbund vill erbjuda dig som medlem ett brett utbud av tjänster och produkter som gör att det blir enklare och kanske billigare att driva din idéburna friskola. Läs mer om vad vi erbjuder här nedan. 

Arbetsgivarföreningen Fremia

Fremia är en arbetsgivarorganisation för idéburna och kooperativa företag och verksamheter. Vårt jobb är att teckna branschanpassade kollektivavtal och att stötta våra medlemmar i både stora och små  arbetsgivarfrågor. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal bort.

Arbetsgivaralliansen

Som medlem i Arbetsgivaralliansen får du hjälp att lösa alla dina frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra rådgivare är experter på personalfrågor, organisation, arbetsmiljö – och allt som rör arbetsgivarfrågor inom respektive branschområde.

Clockwork skolbemanning och rekrytering

Clockwork skolbemanning och rekrytering har genomfört flera samarbeten med idéburna skolhuvudmän och vill bredda möjligheten för alla medlemmar Idéburna Skolors Riksförbund. Därför erbjuder Clockwork gratis rådgivning och ett rabatterat enhetligt pris för en fullständig rekryteringsprocess av skolledare eller interima skolledare. Läs mer om Clockwork och erbjudande här!

Allbry

Allbry är en digifysisk elevhälsotjänst med syfte att stärka elevhälsan. Genom Allbrys digitala elevhälsoverktyg samt digifysiska elevhälsoresurser tillgängliggörs elevhälsans insatser och det systematiska arbetet kvalitetssäkras. Gemensamt med idéburna skolhuvudmän ökar Allbry tillgången till elevhälsan. Läs mer och ta del av våra erbjudande här!