Samarbetspartners

Idéburna skolors riksförbund vill erbjuda dig som medlem ett brett utbud av tjänster och produkter som gör att det blir enklare och kanske billigare att driva din idéburna friskola. Läs mer om vad vi erbjuder här nedan. 

Arbetsgivarföreningen Fremia

Fremia är en arbetsgivarorganisation för idéburna och kooperativa företag och verksamheter. Vårt jobb är att teckna branschanpassade kollektivavtal och att stötta våra medlemmar i både stora och små  arbetsgivarfrågor. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal bort.

Arbetsgivaralliansen

Som medlem i Arbetsgivaralliansen får du hjälp att lösa alla dina frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra rådgivare är experter på personalfrågor, organisation, arbetsmiljö – och allt som rör arbetsgivarfrågor inom respektive branschområde.