Nyheter

Idéburna skolors nyheter. 

 

 

 

Förbundet deltar i flera tunga utredningar

Just nu pågår remissarbetet för fullt inom Idéburna skolors riksförbund. Förbundet har fått förtroende att vara de idéburna skolornas röst i flera tunga skolutredningar som kommer att ligga till grund för utformningen av det svenska skolsystemet de kommande åren....

Lärarfacken uppmärksammade idéburet framtidsdokument

Lärarfacken uppmärksammade idéburet framtidsdokument

De båda lärarfackens tidningar, Skolvärlden och Lärarnas tidning, har nu uppmärksammat Idéburna skolors riksförbunds framtidsdokument under den gångna veckan. Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden publicerade i förra veckan artikeln ”Idéburna friskolor har...