Nyheter

ISR möter partigrupperna i Utbildningsutskottet

ISR möter partigrupperna i Utbildningsutskottet

Betygsinflationen, offentlighetsprincip versus insynprincip, nationell skolpengsnorm eller annan form av resursfördelning, kommuners veto contra samverkan med idéburna skolor, avprofessionalisering och dokumenthysteri, skolans bildningsuppdrag och tillitsstyrning är några av de...

Idéburna skolor i ”Malmö Snackar”

Idéburna skolor i ”Malmö Snackar”

I slutet av januari medverkade Peter Strömblad, rektor på Svalöv Montessori och styrelseledamot i Idéburna skolors riksförbund, i ett samtal på temat ”Skolan en vara bland andra”. Malmö Snackar är ett samarbete mellan Sydsvenskan och Malmö universitet där man i poddform tar...

ISRs syn på kompensation för inflation: Statens ansvar!

Inflationen ger behov av mer resurser till skolan. Det nya sammanslagna Lärarfacket räknade snabbt ut att det behövs tillskott på ca 25,4 miljarder kronor för att värna skolans resurssättning och kvalitet från urholkning. Sedan dess har kostnadspress från inflation och...

Positionsförflyttningar från Svenskt Näringsliv

I rapporten ”Så utvecklar vi friskolesystemet” föreslår Svenskt Näringsliv en rad förändringar för friskolesystemet. Bland annat översyn av ersättningssystem (skolpeng) och ”rättvisare” och mer transparent skolval och antagningssystem. - Rapporten är ett uttryck för de...

Communityskolan övertar skola i Göteborgsförort

Communityskolan övertar skola i Göteborgsförort

Communityskolan i Tynnered övertar en skola i förorten Gårdsten. Den blir andra och ny communityskola. Övertagandet sker från och med denna vårtermin, 2023. Skolan som övertas är Römosseskolan, en fristående skola där den tidigare ägaren fått kritik från Skolinspektionen....

Sekretess och tystnadsplikt i fristående skola

Sekretess och tystnadsplikt i fristående skola

Kvällsföreläsning i Göteborg med Staffan Olsson den 25 april, om sekretessfrågor och tillhörande etik i fristående skola.(Möjligt att anmäla intresse längre ned i artikeln.) Sekretess och anmälningsplikt handlar om vad man som verksam i skolan får säga eller lämna ut till...

Sekretess och tystnadsplikt i fristående skola

Föreläsningar: Tystnad och anmälningsplikt i fristående skolor

Staffan Olsson är en mycket efterfrågad föreläsare, och under vårterminen 2023 kommer ISR anordna tre öppna föreläsningar om sekretess, tystnads- och anmälningsplikt.  Vilka är de vanligaste publikfrågorna när Staffan föreläser?– Frågor som brukar komma upp handlar om: Vad...

Lotta Edholm motsägelsefull om idéburnas villkor

Lotta Edholm motsägelsefull om idéburnas villkor

Dagens Nyheter granskade nyligen de allt tuffare förutsättningarna för idéburna skolor. Reportaget publicerades samtidigt som regeringen beslutade att fördubbla avgiften för att ansöka om tillstånd att starta skola. (Länk till regeringens beslut här.) I Dagens...