Detta är Idéburna skolors riksförbunds remissvar på Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7). Remissvaret är antaget på Idéburna skolors riksförbunds styrelsemöte den 29 maj 2015. Sammanfattning Idéburna skolors riksförbund välkomnar inledningsvis att regeringen vill...