”Idéburna skolors riksförbund delar utredningens ambition om insyn och öppenhet i all skattefinansierad verksamhet. De idéburna skolorna/förskolorna har ofta ett kollektivt ägande där öppenhet är något självklart och i verksamheter där allt eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras finns heller inga affärshemligheter. Skolkostnadsutredningen har dessutom förslag som handlar om ökad transparens för alla verksamheter inom utbildningsområdet, såväl kommunala, vinstsyftande som idéburna. Här föreslås att såväl verksamhetsmått som ekonomisk redovisning ner på enhetsnivå skall redovisas offentligt, något som vi ställer oss positiva till.”

 

Läs hela remissvaret här.