Idéburna skolors riksförbund välkomnade regeringens direktiv till utredningen både för dess uttryckliga politiska vilja att säkerställa att offentliga medel används till avsedd verksamhet; att överskott skall återföras till verksamhet och dess ambition att förbättra förutsättningarna för den idéburna sektorn. Förbundet bedömer tyvärr att utredningen inte i tillräcklig grad sett till den särart med särskilda förutsättningar och logik som präglar den icke vinstutdelande idéburna sektorn.

Läs hela remissvaret här.