På gång

Mikaeliskolan i Nyköping

Ny medlem i ISR är Stiftelsen Mikaeliskolan i Nyköping – en Waldorfskola som startades redan 1986. Skolan drivs av en stiftelse med lärare och föräldrar i styrelsen. Här finns förskoleklass, fritids samt grundskola årskurs 1-9. Skolan är växande och bygger i faser nya...

Ny medlem – Solvikskolan

ISRs senaste medlem är Stödföreningen för Solviksskolan. Nu har förbundet 64 huvudmän med sammanlagt 86 skolenheter. Stödföreningen är en ideell förening som driver Solvikskolan som ligger strax söder om Järna i Sörmland. Skolan grundades i början på 80-talet och är en...

Ny medlem – Skövde Montessori

I April anslöts sig ytterligare en huvudman till förbundet. Denna gång Skövde Montessoriförening, Ekonomisk förening – ett föräldrakooperativ som driver förskole-, skol- och fritidsverksamhet med montessori-pedagogisk inriktning i Skövde. Föreningen är politiskt och religiöst...

Pågående referensgrupper och remissyttranden

Utbildningsväsendets stora reform- och regleringsmaskin rullar vidare på olika nivåer. Under våren processas t ex nya förslag till SKOLfs för tilläggsbelopp, systematiskt kvalitetsarbete och DNP. ISR är erkänt som remissinstans. I remissyttranden och referensgrupper tillvaratar...

Två nya medlemmar i ISR

I mars anslöts sig två nya huvudmän till förbundet: Järvaskolan AB är bland de första aktiebolagen som kvalar in i förbundet som idéburen aktiebolagsskola med en annan idéburen  organisation – Stiftelsen Roya Foundation – som ägare av 100 % av aktierna och där bolaget...

Medlemsbrev med nyheter efter årsmöte

Läs här kortare referat av ISRs årsmöte den 24e mars Till styrelsen, skolchef och/eller rektor Idéburna skolors riksförbund (ISR) är tacksamma för ert medlemskap i förbundet. Tillsammans är vi rösten för idéburna skolors intressen. Vi är nu 62 st huvudmän med sammanlagt 84...

Säkerheten i skolan ska förbättras – ISR bistår

Genom Staffan Olsson, som är styrelseledamot i Idéburna Skolors Riksförbund och expert på offentlighet och sekretess i skolan, bidrar förbundet i en ny utredning ”Säkerheten i skolan ska förbättras (direktiv 2022:86).  Den tidigare regeringen beslutade i somras att frågan...

Inbjudan till årsmöte 24 mars

ISR kallar till ordinarie årsmöte den 24 mars. Plus: Seminarium medRäddningsmissionen – idéburen modellskapare med Communityskolan i Göteborg och möte med Thomas Persson om den stora utredningen - Statens ansvar för skolan. Medlemmar når valberedningens ordförande Caroline...

ISR möter partigrupperna i Utbildningsutskottet

ISR har nu påbörjat en påverkanstour genom Riksdagens utbildningsutskott. Syftet är att fördjupa ledamöternas kunskap och förståelse för Sveriges alla olika idéburna skolor. Och dessutom argumentera för att förbättra villkoren för att både starta och driva idéburen skola –...

Fler ansluter sig till förbundet

Idéburna skolors riksförbund får nu fler ansökningar om medlemskap än på länge. Och förbundet för samtal med flera större idéburna huvudmän om anslutning. Utifrån ISRs undersökning 2021 när alla medlemmar intervjuades vet vi att det viktigaste motivet för medlemskap är att ISR...