På gång

Medlemsbrev med nyheter efter årsmöte

Läs här kortare referat av ISRs årsmöte den 24e mars Till styrelsen, skolchef och/eller rektor Idéburna skolors riksförbund (ISR) är tacksamma för ert medlemskap i förbundet. Tillsammans är vi rösten för idéburna skolors intressen. Vi är nu 62 st huvudmän med sammanlagt 84...

Säkerheten i skolan ska förbättras – ISR bistår

Genom Staffan Olsson, som är styrelseledamot i Idéburna Skolors Riksförbund och expert på offentlighet och sekretess i skolan, bidrar förbundet i en ny utredning ”Säkerheten i skolan ska förbättras (direktiv 2022:86).  Den tidigare regeringen beslutade i somras att frågan...

Inbjudan till årsmöte 24 mars

ISR kallar till ordinarie årsmöte den 24 mars. Plus: Seminarium medRäddningsmissionen – idéburen modellskapare med Communityskolan i Göteborg och möte med Thomas Persson om den stora utredningen - Statens ansvar för skolan. Medlemmar når valberedningens ordförande Caroline...

ISR möter partigrupperna i Utbildningsutskottet

ISR har nu påbörjat en påverkanstour genom Riksdagens utbildningsutskott. Syftet är att fördjupa ledamöternas kunskap och förståelse för Sveriges alla olika idéburna skolor. Och dessutom argumentera för att förbättra villkoren för att både starta och driva idéburen skola –...

Fler ansluter sig till förbundet

Idéburna skolors riksförbund får nu fler ansökningar om medlemskap än på länge. Och förbundet för samtal med flera större idéburna huvudmän om anslutning. Utifrån ISRs undersökning 2021 när alla medlemmar intervjuades vet vi att det viktigaste motivet för medlemskap är att ISR...

Statens ansvar för skolan – ett besluts- & kunskapsunderlag

Strax före jul inleddes remissomgången för SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan. Efter Skolkommissionens slutsatser så tillsattes utredningen 2020 med direktiv att ta fram beslutsunderlag med förutsättningar för hur ett statligt huvudmannaskap för skolan skulle kunna...

Ämnesbetyg – remissomgång 2

För knappt ett år sedan beslutade Riksdagen, på dåvarande regerings förslag, att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan. Reformen har välkomnats av de flesta och syftar till att ge bättre förutsättningar till fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla elevens...

Medel för Skapande skola från Kulturrådet

Kulturrådet har bett ISR sprida information om de bidrag som fristående grundskolor kan söka. Länk. Syftet med medlen är att bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt. Man kan söka bidrag för för konst- och kulturprojekt inom scenkonst, musik, litteratur,...

ISR med Skolverket om kriser

Först pandemin, sedan krig i Europa, beredskap och elförsörjning och därefter skenande inflation. Sedan pandemin bröt ut samlar Skolverket huvudmannaorganisationerna Sveriges kommuner och regioner, Idéburna Skolors Riksförbund och Friskolornas riksförbund för att löpande följa...