Flera små fria idéburna förskolor och skolor runt om i landet kontaktar nu Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) med frågor om medlemskap i ISR och hur om utträde ur Friskolorna Riksförbund går till.

Orsaken är att Friskolornas Riksförbund kommer ombildas till Almega Utbildning. Och medlemskap i den nya organisationen kommer inkludera obligatoriskt medlemskap i arbetsgivardelen inom Almega Utbildning. Förändringen berör främst fristående huvudmän som varit medlemmar i Friskolornas riksförbund men tillhört annan arbetsgivarorganisation än Almega.

Det är också redan flera skolor som valt att lämna Friskolornas riksförbund för att i stället söka medlemskap i Idéburna Skolors Riksförbund. Bland annat för att de vill ha kvar medlemskapet i befintlig arbetsgivarorganisation (som alltså inte är Almega). Men även för att förändringarna blir impuls att konstatera att man är en idéburen skola, dvs ofta en stiftelse, ekonomisk förening eller ideell förening som drivs av samhällsnyttiga skäl utan vinstintresse.

De flesta av ISR:s medlemmar är medlemmar i Fremia eller Arbetsgivaralliansen. Kontakta gärna ISR:s kansli om ni behöver rådgivning!