I April anslöts sig ytterligare en huvudman till förbundet. Denna gång Skövde Montessoriförening, Ekonomisk förening – ett föräldrakooperativ som driver förskole-, skol- och fritidsverksamhet med montessori-pedagogisk inriktning i Skövde. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Förskolan har knappt 70 barn på fyra avdelningar. Skolan har ca 100 elever i åldrarna 6 -12 år  varav ca 80 är inskrivna i fritidsverksamhet fördelade på 2 avdelningar.

Skövde Montessori beskriver sin verksamhet så här: ”Barn föds med en lust att lära och vi tar till vara på den. De flesta av oss som arbetar har utöver sin lärarutbildning en påbyggnadsutbildning i montessoripedagogik, vilket gör att vi alla strävar åt samma håll. Hjälp mig göra det själv”- vår ledstjärna – Barn lär sig genom att göra det själv. Den vuxne förbereder en strukturerad, lugn och harmonisk miljö som inspirerar barnen till aktivitet. Vi ger dem tid och möjlighet till  koncentration med så få avbrott som möjligt. Barnen och eleverna är delaktiga i vardagen och har därför möjlighet att påverka den. Här njuter vi av att se varje steg i deras utveckling, från det lilla barnet till den stora eleven.”