ISR för just nu tre olika dialoger med Skolverket: a) Kommande ämnesbetygsreform på för gymnasieskolan (Terese Lundberg). b) Pågående samråd om s k kvalitetsdialoger (Ingrid Carlgren). Samt c) dialog inför och om de regionala planeringsunderlag för gymnasieskolan som Skolverket...