På gång

Nya medlemmar – Folkuniversitetets gymnasieskolor

Allt fler ansluter sig till ISR. Nu har förbundet 68 huvudmän med sammanlagt 92 skolenheter. Denna gång är det fyra av Folkuniversitetets (FU) fem stiftelser som bedriver sammanlagt sex gymnasieskolor:   Cultus gymnasium och Internationella gymnasiet UppsalaJohannes...

ISR i Almedalen

ISR i Almedalen

ISR och Ekobanken arrangerar ett seminarium om skolans uppdrag onsdagen den 28e juni. Har vi fått en skola med alltför stort fokus på resultat och prestationer på bekostnad av bildning och verklig kunskap? Med utgångspunkt i några exempel från idéburna skolors arbete för ett...

Mikaeliskolan i Nyköping

Ny medlem i ISR är Stiftelsen Mikaeliskolan i Nyköping – en Waldorfskola som startades redan 1986. Skolan drivs av en stiftelse med lärare och föräldrar i styrelsen. Här finns förskoleklass, fritids samt grundskola årskurs 1-9. Skolan är växande och bygger i faser nya...

Ny medlem – Solvikskolan

ISRs senaste medlem är Stödföreningen för Solviksskolan. Nu har förbundet 64 huvudmän med sammanlagt 86 skolenheter. Stödföreningen är en ideell förening som driver Solvikskolan som ligger strax söder om Järna i Sörmland. Skolan grundades i början på 80-talet och är en...

Ny medlem – Skövde Montessori

I April anslöts sig ytterligare en huvudman till förbundet. Denna gång Skövde Montessoriförening, Ekonomisk förening – ett föräldrakooperativ som driver förskole-, skol- och fritidsverksamhet med montessori-pedagogisk inriktning i Skövde. Föreningen är politiskt och religiöst...

Pågående referensgrupper och remissyttranden

Utbildningsväsendets stora reform- och regleringsmaskin rullar vidare på olika nivåer. Under våren processas t ex nya förslag till SKOLfs för tilläggsbelopp, systematiskt kvalitetsarbete och DNP. ISR är erkänt som remissinstans. I remissyttranden och referensgrupper tillvaratar...

Två nya medlemmar i ISR

I mars anslöts sig två nya huvudmän till förbundet: Järvaskolan AB är bland de första aktiebolagen som kvalar in i förbundet som idéburen aktiebolagsskola med en annan idéburen  organisation – Stiftelsen Roya Foundation – som ägare av 100 % av aktierna och där bolaget...

Medlemsbrev med nyheter efter årsmöte

Läs här kortare referat av ISRs årsmöte den 24e mars Till styrelsen, skolchef och/eller rektor Idéburna skolors riksförbund (ISR) är tacksamma för ert medlemskap i förbundet. Tillsammans är vi rösten för idéburna skolors intressen. Vi är nu 62 st huvudmän med sammanlagt 84...

Säkerheten i skolan ska förbättras – ISR bistår

Genom Staffan Olsson, som är styrelseledamot i Idéburna Skolors Riksförbund och expert på offentlighet och sekretess i skolan, bidrar förbundet i en ny utredning ”Säkerheten i skolan ska förbättras (direktiv 2022:86).  Den tidigare regeringen beslutade i somras att frågan...

Inbjudan till årsmöte 24 mars

ISR kallar till ordinarie årsmöte den 24 mars. Plus: Seminarium medRäddningsmissionen – idéburen modellskapare med Communityskolan i Göteborg och möte med Thomas Persson om den stora utredningen - Statens ansvar för skolan. Medlemmar når valberedningens ordförande Caroline...