På gång

Ny medlem – Delsbo Waldorfskola

”En liten skola med stora vyer”, så beskriver sig skolan på sin hemsida. Delsbo Waldorfskola är en liten och ”nära” skola med elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan drivs som ideell förening och har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap, genom att...

Nominera till ULFs styr- och ledningsgrupper!

Informationsmöte om processen för den fortsatta ULF-verksamheten Processen för att nominera och utse representanter för skolans huvudmän hanteras av de tre huvudmannaorganisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom den gemensamma...

Pågående – yttranden och referensgrupper

ISR är sedan länge erkänt av politik och myndigheter som branschorganisation för den idéburna skolsektorn. Det betyder också att ISR besvarar skriver många remissyttranden och deltar i utredningarnas referensgrupper. I samtliga framför vi perspektiv från civilsamhällets skolor...

Till alla ISRs medlemmar – Nominera till valberedningen

Nu har valberedningen satt igång sitt arbete med att se över styrelsens sammansättning och eventuella förändringar inför kommande årsmöte den 22 mars 2024. Vi inbjuder därför medlemmarna i Idéburna skolors riksförbund att föreslå ledamöter till styrelsen.  I förbundets...

Praktisera på ISR eller annan idéburen branschorganisation

Organisationerna Famna, Forum, Fremia, Giva Sverige, Idéburna Skolors Riksförbund, Sveriges Stadsmissioner och Volontärbyrån erbjuder praktikprogram för studenter som vill jobba inom Civilsamhället. Du får arbeta med både administrativa och analyserande uppgifter. Du bör vara i...

Skolledarnätverk inom ISR

Share, care and enlight each other Rektorer och skolledare på idéburna skolor är ofta ganska ensamma i det dagliga arbetet. Många gånger är rektor och skolchef samma person, och styrelsen kanske består av engagerade föräldrar eller personal som annars jobbar heltid i...

ISRs styrelse höstsamling

ISRs styrelse höstsamling

Traditionsenligt samlades förbundets styrelse i två dagar för att få fart, ge riktning och prioritera inför kommande läsår. Många ämnen behandlades: till exempel delaktighet i remissyttranden och referensgrupper, ökade medlemskontakter, debatt och positioner i utbildnings- och...

Nya medlemmar – Folkuniversitetets gymnasieskolor

Allt fler ansluter sig till ISR. Nu har förbundet 68 huvudmän med sammanlagt 92 skolenheter. Denna gång är det fyra av Folkuniversitetets (FU) fem stiftelser som bedriver sammanlagt sex gymnasieskolor:   Cultus gymnasium och Internationella gymnasiet UppsalaJohannes...

ISR i Almedalen

ISR i Almedalen

ISR och Ekobanken arrangerar ett seminarium om skolans uppdrag onsdagen den 28e juni. Har vi fått en skola med alltför stort fokus på resultat och prestationer på bekostnad av bildning och verklig kunskap? Med utgångspunkt i några exempel från idéburna skolors arbete för ett...