ISR växter! Vidarskolan SvB – Östersunds Waldorfskola har anslutit sig som stolta medlemmar i Idéburna Skolors Riksförbund. Belägen naturskönt på Frösön sedan 1997 och är en väletablerad waldorfskola.

Skolans atmosfär präglas av varma färgtoner och sparsam inredning, för att främja koncentrationen på skolämnena. Eleverna lämnar in sina mobiler under skoldagen för att bevara den ostörda sociala samvaron. Med en gemensam skolträdgård och närhet till vattendrag strävar skolan efter att integrera natur och kreativitet i lärandet.

Föräldrar har en aktiv roll i skolgemenskapen genom föräldramöten, klassföräldramöten, och utvecklingssamtal. Årstidsfester och öppet hus-dagar ger föräldrar möjlighet att engagera sig ytterligare. Vidarskolan värdesätter föräldraengagemang och öppnar upp för en nära relation mellan skola och hem. Skolan är en del av den globala Waldorfrörelsen och följer de nationella läro- och kursplanerna.

Vidarskolan är den andra medlemmen i ISR som drivs i så kallad SvB-form. Den första är Filosofiska.  Läs mer om bolagsformen här.