”En liten skola med stora vyer”, så beskriver sig skolan på sin hemsida.

Delsbo Waldorfskola är en liten och ”nära” skola med elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan drivs som ideell förening och har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap, genom att hela människan får gå i skolan – eleverna ska känna trygghet, vilja och lust att lära och stimuleras att  bli självständiga individer med förmåga att kritisera, reflektera och analysera.

Skolan följer svensk skollag och läroplan jämte waldorfpedagogikens grunddokument En väg till frihet.