ISR och Fremia bjuder in medlemmar till två digitala kostnadsfria föreläsningar i vår. Staffan Olsson, författare och utbildare i frågor som gäller ansvar i skolan, genomför båda föreläsningarna, 18.00 – 20.30.

Den första föreläsningen den 7 februari tar upp bredden av ansvar i dess olika former såsom det uttrycks i skollagen och i annan lagstiftning. Den andra föreläsningen den 13 mars fördjupar tre av dessa ansvarsfrågor, nämligen tystnads- och anmälningsplikten samt arbetet med att förebygga och åtgärda kränkande behandlingar.

Det går bra att delta vid endast den ena av kvällarna, eftersom de står på egna ben. Men anmäl dig gärna till båda. De hänger nära samman och bidrar gemensamt till stärkt kompetens i svåra situationer. Det bör tilläggas att föreläsningarna är praktiskt inriktade och tar utgångspunkt i den vardagliga verksamheten i förskola och skola.

Kursledare är Staffan Olsson, f.d. lärarutbildare och författare bl.a. till boken

”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.” Han är ledamot i ISRs styrelse.

Anmälan görs genom att du fyller i formulär här. Några dagar innan föreläsning skickar vi en anslutningslänk till dig.

Kursbeskrivning: 7e februari – Grunder i ansvarskrav

Kursbeskrivning 13e mars – Fördjupning i ansvarskrav