Share, care and enlight each other

Rektorer och skolledare på idéburna skolor är ofta ganska ensamma i det dagliga arbetet. Många gånger är rektor och skolchef samma person, och styrelsen kanske består av engagerade föräldrar eller personal som annars jobbar heltid i verksamheten. Rektor på en idéburen skola måste ofta ha många hattar på sig samtidigt och dessutom ha den övergripande helhetskontrollen över hela verksamheten, inklusive mycket av huvudmannens uppdrag.

Samtidigt saknar många av oss ett bra närverk, där vi kan få stöttning, uppmuntran, byta idéer och få inspiration.

Vi tror att den samlade kompetensen i skolledarkretsen inom ISR är enorm! Tänk att få ta del av den och stötta varandra i de frågor vi står med varje dag.

Vi planerar att starta ett sådant nätverk och vill nu se om det finns något intresse för det bland våra medlemmar.

För vem?

Vi vänder oss till rektorer, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner på skolan.

Syfte

Nätverket är tänkt att vara som en Think Tank, där vi kan dela tankar och idéer, lösa dilemman tillsammans och tipsa varandra. En möjlighet att skapa kontakter och få inspel från andra i liknande situation.

Hur då?

Formen är digitala möten, mejlutskick och en plattform att dela tankar på, ställa frågor mm. Även fysiska träffar är möjligt om det finns intresse för det. Man engagerar sig så mycket eller så lite man vill.

Vad?

Innehållet blir det vi bestämmer tillsammans, men utgångspunkten är att det ska tillföra något och kännas meningsfullt för skolledare över hela landet. Utifrån de behov som finns och det som är aktuellt just nu, bestämmer vi teman för digitala möten och ger utrymme för diskussioner på plattformen. Efterhand kan vi även bjuda in föreläsare / experter

ISR är ofta inblandade i flera utredningar, deltar regelbundet i möten med Skolverket, sitter i referensgrupper osv. Vi önskar kunna dela med oss av information därifrån och också ta med oss synpunkter och tankar från er tillbaka till de olika sammanhangen, vilket nätverket också skulle kunna göra möjligt. På så sätt får vi bättre underlag från er medlemmar när vi representerar er i olika sammanhang.

Anmäl intresse till Maria Nordheden-Gard som är ISR styrelseledamot. maria.nordheden-gard@kastanjen.nu . Tel 0736-553735. Ange gärna ämnen du önska behandla!