Organisationerna Famna, Forum, Fremia, Giva Sverige, Idéburna Skolors Riksförbund, Sveriges Stadsmissioner och Volontärbyrån erbjuder praktikprogram för studenter som vill jobba inom Civilsamhället. Du får arbeta med både administrativa och analyserande uppgifter.

Du bör vara i slutfasen av dina studier vid universitet/ högskola med samhällsvetenskaplig / kommunikativ inriktning och ha brett samhällsintresse, gärna just för civilsamhällesfrågor

 Läs mer om organisationerna, om praktiken och om hur du ansöker!