Dagen kommer att inledas med ett inspirerande seminarium där vi har förmånen att lyssna till en talare samt ett givande panelsamtal. Seminariet är frivilligt att närvara vid, men det ger en utmärkt möjlighet att få insikter och perspektiv innan själva årsmötet börjar.

Datum: 22:e mars 2024

Tid: Seminarium: 10:00 – 12:00 – Öppet för alla. Årsmöte: 13:00 – enbart för ISR medlemmar.

Plats: Krukmakargatan 21, Stockholm. (T-station Mariatorget)

Zoom-länk: Skickas ut en vecka innan årsmötet.

Senaste dagen att anmäla sig är 8:e mars.

Programmet för dagen

10:00 Kaffe och registrering

10:30 Vice ordförande Britta Drakenberg hälsar välkommen.

10:35 Seminarium: ”Skolans styrning och kvalitetssystem

– utifrån ett kritiskt perspektiv. Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig rätt, inleder seminariet med en kritisk överblick av trender inom styrning av välfärd verksamheter och därmed förknippade idéer om kvalitet och evidens.

11:00 Panelsamtal

Ökar byråkratin i skolan? Vad betyder detta för lärare, skolledare och framför allt alla elever? Leder verkligen detaljregler av hur verksamheten ska följas upptill förbättrad kvalitet för elever i skolan? Senaste exemplet är Skolverkets förslag till nya föreskrifter för hur skolors systematiska kvalitetsarbete ska gå till. Detta är den sista pusselbiten i framtagandet av ett nationellt kvalitetssysten där skolorna ska bedriva sitt systematiska kvalitetsarbete i relation till fastslagna delmål och indikatorer.

Panelsamtalet fokuserar på konsekvenserna för pedagoger, undervisning och elever. Moderator är Ingrid Carlgren och Håkan Wiclander och deltagarna är representanter från Sveriges lärare, Skolverket och Sveriges skolledare.

12:00 Lunch och mingel

13:00 Årsmöte


Tillgängligt årsmöte oavsett vart du befinner dig

För de som inte kan delta fysiskt finns möjlighet att delta på både seminariet och årsmötet via Zoom-länk som delas ut i förväg. Vi vill också påminna om att alla medlemmar är välkomna att delta i årsmötet och att varje röst är värdefull för ISR:s demokratiska processer.

Om du har några frågor eller funderingar angående årsmötet och seminariet, är du välkommen att kontakta oss på info@ideburenskola.se

Vi ser fram emot att träffas och arbeta tillsammans för ISR:s fortsatta framgång, oavsett om det är fysiskt eller via distans.