På gång

Några pågående utredningar  

Två statliga utredningar ska ta ställning till hur elevhälsan kan förbättras samt till en varaktig stärkt trygghet och studiero i skolan. Utredningen om En förbättrad elevhälsa ska bland annat analysera och ta ställning till vad elevhälsans uppdrag och syfte ska vara samt...

Åryd och Ahlafors – 2 nya medlemmar

Åryds friskola är en liten fristående  F-6 grundskola och fritidshem i Blekinge som arbetar åldersintegrerat i små klasser med utomhuspedagogik vid hav och i skog. Under läsåret 23-24 finns drygt 40 elever varav 28 st är inskrivna på fritis. Skolan kom till 2007 när...

Hearing för medlemmar – Utredningen om vinst i skolan

Den 8 maj kl 13.00 – 16.00 arrangerar ISR möte med utredare och sekretariat för Utredningen om vinst i skolan. Mötet sker på Krukmakargatan 21, plan 6, i Stockholm där ISR delar lokaler med Fremia, Famna med flera. (Obs! Hearingen är enbart för ISRs medlemmar) Antalet platser...

Praktisera på ISR eller annan idéburen branschorganisation

Organisationerna Famna, Forum, Fremia, Giva Sverige, Idéburna Skolors Riksförbund, Sveriges Stadsmissioner och Volontärbyrån erbjuder praktikprogram för studenter som vill jobba inom Civilsamhället. Du får arbeta med både administrativa och analyserande uppgifter. Du bör vara i...

Dags för årsmöte 2024

Dagen kommer att inledas med ett inspirerande seminarium där vi har förmånen att lyssna till en talare samt ett givande panelsamtal. Seminariet är frivilligt att närvara vid, men det ger en utmärkt möjlighet att få insikter och perspektiv innan själva årsmötet börjar. Datum:...

Ny medlem – Vidarskolan

ISR växter! Vidarskolan SvB – Östersunds Waldorfskola har anslutit sig som stolta medlemmar i Idéburna Skolors Riksförbund. Belägen naturskönt på Frösön sedan 1997 och är en väletablerad waldorfskola. Skolans atmosfär präglas av varma färgtoner och sparsam inredning, för att...

Ny medlem – Delsbo Waldorfskola

”En liten skola med stora vyer”, så beskriver sig skolan på sin hemsida. Delsbo Waldorfskola är en liten och ”nära” skola med elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan drivs som ideell förening och har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap, genom att...

Nominera till ULFs styr- och ledningsgrupper!

Informationsmöte om processen för den fortsatta ULF-verksamheten Processen för att nominera och utse representanter för skolans huvudmän hanteras av de tre huvudmannaorganisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom den gemensamma...

Pågående – yttranden och referensgrupper

ISR är sedan länge erkänt av politik och myndigheter som branschorganisation för den idéburna skolsektorn. Det betyder också att ISR besvarar skriver många remissyttranden och deltar i utredningarnas referensgrupper. I samtliga framför vi perspektiv från civilsamhällets skolor...