Informationsmöte om processen för den fortsatta ULF-verksamheten

Processen för att nominera och utse representanter för skolans huvudmän hanteras av de tre huvudmannaorganisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom den gemensamma organisationen Ifous. På så sätt kommer nomineringarna för samtliga skolhuvudmän, såväl kommunala som fristående, att samlas inom samma process. För lärosätenas del hanteras processen av SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund). Under 2024 går ULF vidare från försöksverksamhet till permanent organisation. Den 1 januari 2025 ska fem nya noder, med varsin ledningsgrupp, vara igång och en nationell styrgrupp finnas på plats. På såväl nod- som nationell nivå ska hälften av ledamöterna representera skolhuvudmän och hälften lärosäten.

Du som vill veta mer om arbetet, och kanske är intresserad av att delta i det, är välkommen till ett digitalt informationsmöte 31 januari. Vid mötet kommer vi att berätta mer om hur nomineringar till de olika styr- och ledningsgrupperna går till, samt om processen för att tillsätta ledamöter.

Vi vänder oss till dig som representerar en skolhuvudman, och särskilt om du är intresserad av att på en ledningsnivå delta i ULF-arbetet. Du är välkommen att delta oavsett om du deltagit i ULF tidigare eller om du är ny i detta sammanhang och vill veta mer.

Har du inte möjlighet att vara med på mötet, men vill få information om den fortsatta processen, hör av dig till marika.petersson@ifous.se.

Mer information om ULF finner du på www.ULFavtal.se. Där finns bland annat förslaget till ULF-avtal som överlämnades till utbildningsministern i juni 2023.

Varmt välkommen!

Datum och tid: onsdag den 31 januari 2024, kl 8:30-10:00
Plats: Mötet sker digitalt. Länk till Zoom skickas till dig som är anmäld dagen före mötet.
Anmäl dig här senast den 29 januari