Mitt i sitt värv avled Britta hastigt och oväntat strax före Kristi himmelsfärds helgen. En för all framtid oersättlig förlust för ISR. Det är obegripligt att ta in att vår härliga Britta och hennes energi plötsligt lämnat oss. Vi tänker givetvis på Brittas familj där saknaden bli oändlig.

Britta valdes in i ISRs styrelse 2014 och sedan 2019 var hon även förbundets vice ordförande. Britta var även ordförande i Waldorflärarhögskolan och sedan 90-talet mycket aktiv i olika nätverk där hon var pådrivande i frågor gällande alternativa pedagogikers villkor i det svenska skolsystemet.

-Det finns nog få som har haft så mycket kraft som Britta och på ett så enkelt och ödmjukt sätt handskats med den. Hon har alltid ställt upp och hjälpt till där det behövts och många skolor har tagit emot stöd och råd från henne, säger Wenche Rönning, skolchef och ledamot i ISRs styrelse.

– Britta förenade stor kunskap inom naturvetenskaperna med lika stort intresse för människans inre – det vill säga synen på att den fysiska kroppen, själen och anden behövde sin alldeles egna näring, avslutar Thomas Lerner, styrelseledamot ISR.