På gång

Förbundet rekryterar och förstärker medlemsservice

Under november – februari kontaktar styrelsens ledamöter möjliga nya medlemmar genom både e-post och telefon och berättar om ISRs arbete. ISR har medlemmar över hela Sverige, men det finns mångdubbelt fler skolor som skulle kunna vara med och påverka förstärka förutsättningarna...

Samtal med Skolverket pågår

ISR för just nu tre olika dialoger med Skolverket: a) Kommande ämnesbetygsreform på för gymnasieskolan (Terese Lundberg). b) Pågående samråd om s k kvalitetsdialoger (Ingrid Carlgren). Samt c) dialog inför och om de regionala planeringsunderlag för gymnasieskolan som Skolverket...