Kulturrådet har bett ISR sprida information om de bidrag som fristående grundskolor kan söka. Länk. Syftet med medlen är att bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt. Man kan söka bidrag för för konst- och kulturprojekt inom scenkonst, musik, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget. Nästa utlysning inför läsåret 2023-24 inleds i januari.