ISR för just nu tre olika dialoger med Skolverket:

a) Kommande ämnesbetygsreform på för gymnasieskolan (Terese Lundberg).

b) Pågående samråd om s k kvalitetsdialoger (Ingrid Carlgren). Samt

c) dialog inför och om de regionala planeringsunderlag för gymnasieskolan som Skolverket uppdragits att ta fram (Terese Lundberg). Namn inom parentes är ISRs representant.

Om du vill veta mer eller framföra synpunkter hittar du kontaktuppgifter här »