Idéburna skolors riksförbund får nu fler ansökningar om medlemskap än på länge. Och förbundet för samtal med flera större idéburna huvudmän om anslutning. Utifrån ISRs undersökning 2021 när alla medlemmar intervjuades vet vi att det viktigaste motivet för medlemskap är att ISR utgör Rösten för idéburna skolor och friskolereformens ursprungliga syften. Många understryker också att identiteten som idéburen organisation är värdefull internt hos pedagoger – för engagemang, energi och laganda.