ISR har nu påbörjat en påverkanstour genom Riksdagens utbildningsutskott. Syftet är att fördjupa ledamöternas kunskap och förståelse för Sveriges alla olika idéburna skolor. Och dessutom argumentera för att förbättra villkoren för att både starta och driva idéburen skola – något som faktiskt står i Tidöavtalet. Hittills har ISR mött Socialdemokraternas utskottsgrupp. Möten är inplanerade under februari och mars med Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.