Nu har valberedningen satt igång sitt arbete med att se över styrelsens sammansättning och eventuella förändringar inför kommande årsmöte den 22 mars 2024. Vi inbjuder därför medlemmarna i Idéburna skolors riksförbund att föreslå ledamöter till styrelsen. 

I förbundets styrelse sitter bl a ledamöter som representerar olika förskole/skolverksamheter, men även ett par ledamöter med mer akademisk eller journalistisk bakgrund. Styrelsens arbete består bland annat av att skriva remissyttranden till lagförslag, representeras i referensgrupper uppvakta politiker och skriva artiklar. Representanter har deltagit i Almedalsseminarier vid flera tillfällen. Även rådgivning till medlemmar sker också utifrån ledamöternas kompetensområden. 

Styrelsen möts ca 10 gånger per år. Ett av mötena brukar vara lite längre. Årsmötet äger rum i mars. Det betalas inte ut styrelsearvode, men eventuella resekostnader ersätts. 

Vi önskar att ni förutom namn och kontaktuppgifter även skriver några rader om varför ni föreslår den person ni föreslår samt vad ni tror att personen i fråga kan bidra med i styrelsearbetet. Sista dag för nominering är 23e februari 2024.

Förslag mejlas till caroline.bratt@wlh.se och stefan.ruocco@vackstanas.se