ISRs senaste medlem är Stödföreningen för Solviksskolan. Nu har förbundet 64 huvudmän med sammanlagt 86 skolenheter.

Stödföreningen är en ideell förening som driver Solvikskolan som ligger strax söder om Järna i Sörmland. Skolan grundades i början på 80-talet och är en grundskola, från förskola till 9e klass, som arbetar enligt Lgr22 utifrån Waldorfpedagogiken.

Solvikskolan beskriver sin verksamhet så här: ”Trygga relationer, självständiga elever – Våra lärare har en unik och speciell relation med varje elev! Vårt fokus är att bygga starka, trygga och långvariga relationer med våra elever. Vi arbetar med utveckling av hela människan – inte bara akademiskt utan också kreativt socialt och emotionellt. Vår skola är en plats där eleverna kan känna sig säkra, stöttade och uppmuntrade att utforska och växa. Positiva och trygga relationer mellan lärare och elev är gör att vi uppnår alla skolans mål. Önskar du en unik och kvalitativ utbildning med fokus på trygghet och relationer är Solvikskolan ett utmärkt val.”

Under våren har flera medier återgett Skolinspektionen påpekanden av flera Waldorfinspirerade skolor.  Solvikskolan inte är en av de skolor som nämns i mediernas spegling av Skolinspektionens kritik mot flera svenska waldorfskolor. Tvärtom fick Solvikskolan vid inspektionen våren 2022 ingen kritik av Skolinspektionen för något av det som nämnts i medierna.