Allt fler ansluter sig till ISR. Nu har förbundet 68 huvudmän med sammanlagt 92 skolenheter. Denna gång är det fyra av Folkuniversitetets (FU) fem stiftelser som bedriver sammanlagt sex gymnasieskolor:  

Om Folkuniversitetet

FU består av 5 fristående stiftelser med säte i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. 4 av de 5 stiftelserna driver sammanlagt 6 st gymnasieskolor. De 5 stiftelserna bedriver, utöver statsbidragsfinansierad studieförbundsverksamhet, även olika omfattande annan skolverksamhet: konstnärliga utbildningar inom dans, konst, foto, musik och hantverk,  Komvux, SFI, YH-utbildningar, sammanlagt sex folkhögskolor, hantverksskolor, några montessoriskolor samt internationella språkskolor.

FU beskriver sitt syfte och sin verksamhet så här:

”Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående från partipolitiska, religiösa och kommersiella intressen. Folkuniversitetet är en nationell och internationell organisation som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi ska vara den främsta idéburna organisationen för det livslånga lärandet.

Kunskap har ett värde, både för individen och för samhället. Kunskap ger inte bara färdigheter och ökad förståelse av omvärlden, utan skapar också förutsättningar för engagemang, delaktighet och tolerans. Den får människor att växa som individer och som medborgare. Genom kunskap och skapande ska vi ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi ska vara en naturlig mötesplats för människors kunskapssökande, lärande, kulturupplevelser och reflektion.

Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxen utbildning i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående från partipolitiska, religiösa och kommersiella intressen. Folkuniversitetet hävdar kunskapens betydelse för vårt samhälle och värnar allas lika värde liksom de demokratiska principer som samhället vilar på. Internationella utbyten utvecklar vår verksamhet och ger deltagarna viktiga erfarenheter.

Folkbildningstanken genomsyrar Folkuniversitetets pedagogik, organisation och värderingar. Centralt för folkbildningstanken är att bejaka och dra nytta av mångfald. Varje deltagare bär med sig erfarenheter och kunskaper som kan vara av värde för de andra. Samtalet och utbytet deltagarna emellan är en del av bildningsprocessen

Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande organisation. Eventuellt överskott återinvesteras för att utveckla verksamheten.”