Ny medlem i ISR är Stiftelsen Mikaeliskolan i Nyköping – en Waldorfskola som startades redan 1986. Skolan drivs av en stiftelse med lärare och föräldrar i styrelsen. Här finns förskoleklass, fritids samt grundskola årskurs 1-9. Skolan är växande och bygger i faser nya lokaler.

På sin hemsida beskriver Mikaeliskolan att vetenskap, konst och hantverk ar lika stor betydelse; att undervisning ska ge näring för hela personligheten och aldrig reduceras till enbart inlärning. Mål är att ge elever en bred allmänutbildning och en god förtrogenhet med vårt kulturarv. Kunskapen är medlet, kreativiteten är metoden och friheten är målet. Skolan har fina hantverkslokaler och ett eget kök. Trygghet, tillit och kontinuitet betonas. Därför följer klassläraren sin klass från första skoldagen i klass 1 till årskurs 6 eller 7. Detta främjar även samarbetet mellan hem och skola. Föräldramedverkan är en viktig del i skolans pedagogik.