Traditionsenligt samlades förbundets styrelse i två dagar för att få fart, ge riktning och prioritera inför kommande läsår. Många ämnen behandlades: till exempel delaktighet i remissyttranden och referensgrupper, ökade medlemskontakter, debatt och positioner i utbildnings- och friskoledebatt osv.

Störst fokus ägnades HUR förbundet ska kunna öka påverkan och effekt mot både politik och allmänhet för att beskriva och värna den mångfald av skolmiljöer som idéburna skolor tillsammans skapar. Beslutades bland annat att ta fram en varaktig kampanj för förbättrade och särskilda villkor för idéburna skolor