Läs här kortare referat av ISRs årsmöte den 24e mars

Till styrelsen, skolchef och/eller rektor

Idéburna skolors riksförbund (ISR) är tacksamma för ert medlemskap i förbundet. Tillsammans är vi rösten för idéburna skolors intressen. Vi är nu 62 st huvudmän med sammanlagt 84 skolenheter. På vår hemsida återges från och med denna vecka alla medlemmars samtliga skolenheter med länkar till egna hemsidor. Kolla in https://ideburenskola.se/vara-medlemmar/!

Årsmötet 24e mars

I fredags 24e mars genomfördes förbundets 13e årsmöte. På förmiddagen informerade Emil Mattsson om Räddningsmissionens Communityskolor i Göteborg. Därefter föredrog Thomas Persson huvuddragen i utredningen Statens ansvar för skolan.

På eftermiddagens årsmöte föredrogs styrelsens Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2022 (biläggs här) och styrelsen beviljades sedan ansvarsfrihet. Därefter beslutade årsmötet att i stadgarna förtydliga att styrelsen fattar beslut om medlemskap samt att årsmöte ska hållas senast 31a mars. Vidare beslutade årsmötet att höja medlemsavgiften nästa år (2024) till 0,04 % av senast kända årsomsättning.

I vederbörlig ordning valdes en ny styrelse. Undertecknad valdes om till ordförande (tack för förtroendet!). Tomas Abrahamsson från Stadsmissionens skolstiftelse hade avböjt omval. Som ny styrelseledamot valdes istället Emil Mattsson. Alla övriga i styrelsen valdes om. Du hittar samtliga här https://ideburenskola.se/styrelse/! Valberedningen inför årsmöte fick en vakant plats. Om medlem är intresserad att ansluta till valberedningen – hör av er!

Omsättningsuppgifter

Det är åter dags för medlemmar i förbundet att uppdatera senast kända årsomsättning – ni gör detta på formuläret på hemsidan https://ideburenskola.se/rapportera-omsattning/. ISR är ett litet men växande riksförbund med låg medlemsavgift 0,035% av senast kända årsomsättning. (vilket är 50% av avgiften till Friskolornas riksförbund). Vi påminner huvudmän med flera skolenheter att registrera sammanlagd årsomsättningen från samtliga skolenheter.

Rekrytera medlemmar i ditt nätverk!

Förbundet prioriterade frågor blir allt viktigare. Partierna söker nya positioner i den s k friskoledebatten. Fler idéburna huvudmän ansluter sig till förbundet. Det är viktigt! Vi har tagit fram en enkel PowerPoint (bilaga) så medlemmar kan informera i sina nätverk och kanske på så sätt rekrytera ännu fler medlemmar.

___________

Vänliga hälsningar,

Håkan Wiclander, ordförande & förbundskoordinator

070-210 17 42

Ps. Till er som har flera skolenheter – skicka gärna detta medlemsbrev vidare till era rektorer! ds