I mars anslöts sig två nya huvudmän till förbundet: Järvaskolan AB är bland de första aktiebolagen som kvalar in i förbundet som idéburen aktiebolagsskola med en annan idéburen  organisation – Stiftelsen Roya Foundation – som ägare av 100 % av aktierna och där bolaget förpliktigat sig med allmännyttigt syfte utan vinstutdelning. Järva skolan startade hösten 2016 med grundskolans årskurs 7-9 med stöd från bland annat Hugo Stenbecks stiftelse. Skolan har rönt en hel del uppmärksamhet i media för positiva resultat i resurssvagare område utifrån skolans inkluderande arbete med fokus på elevrelationer utifrån hela barnens miljö, dvs inklusive familj, omgivande samhälle och fritid.

Stiftelsen Uppsala Waldorfskola grundades 1993, och ligger i Hågaby strax utanför Uppsala. Det är en F-9 skola med eget skolkök plus förskola med små barngrupper. Uppsala Waldorfskola skriver på sin hemsida att den grundläggande pedagogiken utgår från barnets olika utvecklingsstadier i syfte att stimulera tanke, känsla och vilja för att skapa självtillit och utveckla det egna omdömet. Och att även konstnärliga och praktiska moment genomsyrar undervisningen.