Debattartiklar

Wiclander: Idéburet måste få göra överskott

Wiclander: Idéburet måste få göra överskott

Den idéburna sektorn tycker att utredaren frångått regeringens direktiv att lämna förslag på hur förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras och har sedan utredningen presenterats kritiserat att man inte skiljer på överskott och utdelad vinst. Företag inom den...

Här får inga vinstpengar lämna skolan

Här får inga vinstpengar lämna skolan

På friskolan Filosofiska i Skarpnäck får inga vinster lämna skolan. Som enda skola i Stockholm driver man ett aktiebolag med en inbyggd begränsning mot att tjäna pengar. – Hade alla valt den här formen hade diskussionen om vinster i välfärden inte funnits, säger grundaren. I...

Timplansförslag kritiseras för detaljstyrning

Timplansförslag kritiseras för detaljstyrning

Flera remissinstanser pekar nu på att förslaget styr skolan i detalj, bland annat Linköpings universitet som skriver att förslaget minskar det professionella handlingsutrymmet och riskerar att skapa en ökad spänning mellan statlig styrning och professionell frihet. Idéburna...

Så blev skolan en industri med aktiebolag

Så blev skolan en industri med aktiebolag

Det som började med reformer för fler pedagogiska alternativ och ökad valfrihet, har utvecklats till en industri med landsomfattande koncerner och börsbolag. – Resultatet av friskolereformen blev inte som det var tänkt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Läs hela...

Valfrihet och pedagogisk mångfald – utan vinstutdelning

Valfrihet och pedagogisk mångfald – utan vinstutdelning

Ur Skola & Samhälle den 21 november 2016. Välfärdsutredningen avlämnar nu sitt delbetänkande om vinster i välfärden. Utredningens slutsats, att vinstuttag måste begränsas, har som väntat föranlett en kritikstorm från starka lobbyorganisationer och från företag som har...

Begränsning av vinstuttagen drabbar inte idéburna skolor

Begränsning av vinstuttagen drabbar inte idéburna skolor

Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund, avvisar påståendet att en begränsning av vinstuttagen skulle hota idéburna skolor. Han kommenterar detta i "Striden fortsätter om välfärdsvinsternatidsskriften" (Syre nr 113, 2016-11-18). I artikeln diskuteras...