Igår publicerade DN Debatt debattartikeln ”Vårt entreprenörskap i välfärden är idéburet” (15/11) där välfärdsföretagarna Charlotte Barouma, Barbara Bergström, Catharina Tavakolinia och Christina Wahlström bland annat ifrågasätter skillnaden mellan idéburna verksamheter och aktiebolag. Artikeln har mött starka reaktioner bland idéburna organisationer.

I artikeln skriver de fyra företagarna bland annat att ”idén [bakom sina företag] var det bärande, aktiebolaget bara en effektiv och väl reglerad legal form för att organisera verksamheten” och att det är ”fördomsfullt” att ställa aktiebolag ”i motsats till ’idéburna’ verksamheter”.  Reaktionerna bland de idéburna har därefter inte låtit vänta på sig.

Under dagen publicerade DN Debatt repliken ”Skilj på överskott och utdelad vinst” (16/11) där Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund, Gordon Hahn, ordförande för Coompanion och Per Sundgren, ordförande Stiftelsen jämlikhetsfonden, ställer sig kritiska till företagarnas uttalanden om skillnaderna mellan aktiebolag och idéburna verksamheter:

Vi tvivlar inte på att det finns företagare som drivs av idéer, men den avgörande skillnaden mellan dessa företagsformer trollas bort genom att medvetet inte skilja på överskott och vinst, överskott som stannar i företaget och återinvesteras och vinst som lämnar företaget och delas ut till aktieägare. […] Hela resonemanget går sedan ut på att motivera hur nödvändigt ett överskott är för all företagsamhet. På denna punkt slåss företagarna mot väderkvarnar. Ingen har oss veterligen hävdat någon annan uppfattning. Däremot går det alltså utmärkt att driva företag inom vård, skola och omsorg utan att dela ut ett överskott som vinst till aktieägare. Detta är, som vi ser det, grundprincipen bakom idéburen företagsamhet, överskott stannar i verksamheten och används för att förbättra och utveckla verksamheten utifrån dess ändamål för medborgare och samhälle.

Även företrädare för idéburen vård, omsorg och social inriktning inom välfärden reagerar starkt på artikeln. Ulrika Stuart Hamilton, Famna, och Göran Pettersson, Forum, skriver i en egen replik  att ”vi är emot att de […] blandar bort korten och definierar bort den tredje sektorn genom att söka ta över begreppet ’idéburen'”.