Idag publicerade Dagens Samhälle debattartikeln ”När skolan bygger på en idé istället för vinst” (18/11) där styrelsen för Idéburna skolors riksförbund gått ut i ett gemensamt uttalande med anledning av Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

Styrelsemedlemmarna betonar bland annat att det kvarstår stora ansträngningar för att stimulera välfärd på idéburen grund inom skolområdet:

För att värna möjligheter för idéburna skolor att kunna utvecklas och växa skulle de behöva stöd i en växande djungel av lagar, förordningar och regelverk. Förutom serviceinriktade myndigheter och god kommunikation med kommunen så krävs även starka branschorganisationer för bland annat juridiskt och praktiskt stöd, samt bättre etablerings- och finansieringsstöd.

Samtidigt efterfrågas en djupare debatt kring hur framtidens skolsystem ska kunna byggas på mångfald och samverkan istället för koncernbildningar, konkurrens och utdelning till aktieägare:

Idéburna skolors riksförbund välkomnar en debatt om de fristående skolornas förutsättningar att kunna bidra till en pedagogisk mångfald och valfrihet samtidigt som negativa effekter av friskolereformen kan bemästras. Vi tror att ett framtida system med flera aktörer måste bygga på förtroende och samverkan, inte konkurrens och vinstmaximering.

Tidigare under veckan har  DN Debatt publicerat debattrepliken ”Skilj på överskott och utdelad vinst” (16/11) där Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander kommenterar utredningen tillsammans med andra idéburna företrädare.

Foto: Skärmdump från Dagens samhälle